Styrelsen 2020

Ordförande
Ulf Rudmarker


Kassör
Kent Bogestav


Ledamot
Ida Johnsson
Sofia Sand
Tina Jensen


Suppleant
Lisa Jern
Victoria Augustsson


Valberedningen
Charlotte Alfvén
Siiri Svensson
Anita Kufeldt

swr.valberedning@hotmail.com


Uppdateringar:

- Ny info på sidan Tävlingar/Aktiviteter (20-07-26)
- Inbjudan till Clinic med Madeleine Stiwing hittas under Tävlingar/Aktiviteter (20-07-26)
 - Medlemmar i styrelsen + valberedningen, se under Om SWR (20-02-16)
 - Datum för årets Tävlingar/Aktiviteter (20-02-16)
 - Kontaktuppgifter uppdaterade, se under Kontakt (20-02-16)