Bli medlem

För att bli medlem i SWR behöver du betala en medlemsavgift, se priserna här under.
Så här gör du för att bli medlem:

1. Betala in medlemsavgiften till Postgiro 921311-7, ange namnet på den som ska bli medlem i kommentarsfältet.

2.Skicka ett mail till vår kassör, Kent, på kent.styrelseswr@gmail.com med följande information: Namn, Födelseår, Adress, Telefonnnummer & E-Post

3. Invänta bekräftelse på att ditt medlemskap är registrerat! Om inte bekräftelse kommer inom rimlig tid (1-2 veckor) tag kontakt via styrelsen!


Medlemspriser:

Junior (0-18 år)                          100kr
Senior (19- )                                200kr
Familj (2 Senior + 2 Junior)     400krUppdateringar:

- Ny info på sidan Tävlingar/Aktiviteter (20-07-26)
- Inbjudan till Clinic med Madeleine Stiwing hittas under Tävlingar/Aktiviteter (20-07-26)
 - Medlemmar i styrelsen + valberedningen, se under Om SWR (20-02-16)
 - Datum för årets Tävlingar/Aktiviteter (20-02-16)
 - Kontaktuppgifter uppdaterade, se under Kontakt (20-02-16)